iStock92254175
HemsidaKALSmalare22
Sortiment.

Principen är enkel. Det du vill ha, det ordnar vi. Eller rättare sagt – med dagens kommunikationer och lite framförhållning går det mesta att skaffa fram. Vårt standardsortiment är brett och kunde varit ännu bredare, men vi springer inte fortare än att våra kunder och i sin tur deras kunder hänger med.

Efterfrågan varierar över landet där storstädernas utbud som regel är större och mer varierat.
Men det håller på att ändra sig. För några år sedan var t ex passionsfrukt en udda frukt i sortimentet, idag säljer den bra och är numera även på kampanj. Erfarenheten har lärt oss är att ju bredare sortiment vi erbjuder, desto kunnigare blir konsumenten, desto större blir konsumtionen av frukt och grönt. Därför välkomnar vi utmaningar i sortimentet, det som kan öka intresset för hela varuområdet är bra för alla.

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

instagram
Fruktansvärd film utan grå

Se vår frukt-ansvärda film

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KASigill