Välkommen till beställningssidan!
Gör dina beställningar direkt i vår app, direkt in i vårt datasystem, på tider när det passar dig.
Så länge du har kontakt med ett wifinät, så länge är du uppkopplad. Du vet exakt lagersaldo, du vet vad
du beställt och kan följa försäljningsframgångar och vad som ökar eller minskar över tid.
Du får direkt besked om klipp och andra erbjudanden; och den tid du tidigare lade på att beställa
via fax eller telefon, kan du nu lägga på trevligare och mer personliga diskussioner.
Klicka på symbolen och du kommer direkt in på vår server!
För bästa läsbarhet och bekvämlighet rekommenderas dator eller läsplatta

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KnappKALDO
iStock497892346
n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

instagram