HemsidaKALSmalare23
Bli kund via KA Lundbladh

Att göra affärer med K A Lundbladh är tryggt, enkelt och säkert. Du gör dina dagliga beställningar direkt i vår app, direkt in i vårt datasystem, på tider när det passar dig. Så länge du har kontakt med ett wifinät, så länge är du uppkopplad. Du vet exakt lagersaldo, du vet vad du beställt och kan följa försäljningsframgångar och vad som ökar eller minskar över tid. Du får direkt besked om klipp och andra erbjudanden, och den tid du tidigare lade på att beställa via fax eller telefon, kan du nu lägga på trevligare diskussioner.

K A Lundbladh Direkt Order är inte istället för mänsklig kontakt, tvärtom faktiskt. Du får tid över till att förkovra dig produktmässigt och interagera med våra produktexperter för att förädla ditt sortiment.
Gamla tiders rabblande av standardbeställningar är över, samtidigt får du full kontroll. K A Lundbladh Direkt Order (KALDO) är inte ytterligare ett system för automatleveranser där ingen känner eller tar ansvar.
Det är ett modernt beställningssystem som gör ditt jobb mer stimulerande.

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

iStock497892346
n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

instagram
Fruktansvärd film utan grå

Se vår frukt-ansvärda film

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KASigill