Om oss.
Ensam är sällan stark. Bra partners viktiga. Vi samarbetar bl a med Odlarlaget som ägs av frukt-
och grönsaksodlare i södra Sverige. Viktiga varumärken vi distribuerar är Fyffes (bananer),
Casi (tomater) och Pepino Gold (äpplen). Vi har odlar- och grossistvänner över hela planeten
som förser oss med allt du kan önska inom frukt och grönt.

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

HemsidaKALSmalare1
Om partners
K A Lundbladh är ett medelstort företag, omsätter ca 300 miljoner SEK. Vi vill aldrig bli större än att vi är flexiblare och kvickare än de stora drakarna. Men samtidigt vill vi vara stora nog att ha resurser när klippen dyker upp och priskonkurrensen hårdnar. Branschen kännetecknas idag av stordrift och ett globalt
förhållningssätt. Trots det har det aldrig varit viktigare att känna de lokala odlarna; hur hållbart de arbetar, deras miljöavtryck, odlingsmetoder, vilka sorter de odlar, personalpolitik osv. Det är först när man förstår och kontrollerar processen från frö till tallrik som man kan bli konkurrenskraftig och agera ansvarsfullt.
Om kvalitet
Leverantörer måste försäkra att de endast levererar GMO-fria varor. Vi har ett utvecklat datasystem
och ett nära samarbete med leverantörer och kunder för att säkerställa spårbarheten såväl
bakåt som framåt i kedjan. IP-livsmedelsförädling är en standard för produktsäkerhet. Livsmedelsföretag som är godkända enligt standarden har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att våra produkter
uppfyller kraven. Vår egen kontroll utför vi via HACCP.
iStock519050468
n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

instagram
Fruktansvärd film utan grå

Se vår frukt-ansvärda film

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KASigill