Kontakt.

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

Kontorstid: Vardagar kl. 07.00 - 16.30. Söndagar kl. 09.00 - 12.00
iStock641809790
VD
Johan Andersson
johan.andersson@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 01
JohanÖ
PLATSCHEF
Björn Jonsson
bjorn.jonsson@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 08
JohanÖ
INKÖP & FÖRSÄLJNING
Markus Borg
markus.borg@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 19
JohanÖ
INKÖP & FÖRSÄLJNING
Andreas Persson
andreas.persson@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 13
JohanÖ
INKÖP & FÖRSÄLJNING
Alexander Asmussen
alexander.asmussen@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 07
JohanÖ
INKÖP & FÖRSÄLJNING
Amanda Hansen
amanda.hansen@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 12
JohanÖ
INKÖP & FÖRSÄLJNING
Marcus Larsson
marcus.larsson@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 06
JohanÖ
INKÖP & FÖRSÄLJNING
Tommy Löfwall
tommy.lofwall@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 17
JohanÖ
ADMINISTRATION
Anita Holmqvist
anita.holmqvist@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 26
JohanÖ
ADMINISTRATION
Elna Wendt
elna.wendt@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 23
JohanÖ
LAGERCHEF
Elvis Paunovic
lager@kalundbladh.se
Direkt 0725 - 28 00 86
JohanÖ
BANANMOGNING
Mladen Adamov
bananmogning@kalundbladh.se
Direkt 0706 - 17 79 15
JohanÖ
n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

TRANSPORT & LOGISTIK
Hans Henriksson
hans.henriksson@kalundbladh.se
Direkt 042 - 17 79 04
JohanÖ
instagram
Fruktansvärd film utan grå

Se vår frukt-ansvärda film

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KASigill
Bild saknas