Vi älskar bananer.

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

Bananer är en viktig anledning till att K A Lundbladh finns. Därför synnerligen värda dessa textrader. När vi startade 1930 var bananer en av få exotiska frukter som folk kände till. Det var en lyxig sällsynt frukt ända tills man lärde sig att transportera dem. Båtar med fungerande kylrum blev vanligare, svinnet kunde äntligen minimeras och med det gick priserna ned. Banan blev med tiden folkets favoritfrukt och är så fortfarande.
Odling
KALBanan
n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

Ledningsgruppsmöte utvärderar senaste leveransen
KALBanan1
Med tanke på odlingssvinn, hantering, långa transporter, kassation och alla moment bakom är bananer förvånansvärt billiga. Äpplen är nästan dubbelt så dyra per kilo och de växer i överflöd runt knuten.
 
Bananfrukten, som egentligen är ett bär, är en av världens äldsta kulturväxter. Den förekommer i texter
från 600 år f Kr. På 1400-talet anlade portugiserna västvärldens första bananplantager på Kanarieöarna.
År 1516 tog Panamas biskop Tomas de Berlanga med sig bananplantor till Haiti. På så sätt kom
bananen till Central- och Sydamerika som idag är ledande producenter.
 
Vid mitten av 1800-talet odlades bananen främst för husbehov. Ibland tog skeppare med sig mindre bananpartier hem till Europa. Gick resan bra, dvs utan att lasten ruttnade vilket var det vanligaste, kunde man sälja partierna med god förtjänst. Det irländska bolaget Elders & Fyffes Ltd. var ett av de första företagen som professionellt importerade bananer till Europa. Fyffes är än idag vår huvudleverantör av bananer.
Den agenturen är vi mycket stolta över. Till Sverige importerades de första bananerna omkring 1909 av företaget med det passande namnet BananKompaniet. Från 1927 hade BananKompaniet en egen mogningsanläggning i Stockholms Frihamn. Den var för sin tid en högmodern anläggning, byggd efter de senaste amerikanska rönen med temperaturstyrning och moderna metoder för transport och mogning. Man importerade hela bananstockar och med dem kom även en hel del levande organismer som tropiska spindlar och ormar som gjorde arbetet riskfyllt och stundtals mindre lustfyllt.
Bananerna växer i tvåradiga klasar på en stock. Den kan innehålla upp till 200 bananer med en sammanlagd vikt på ca 50 kg. Stocken hänger rakt ner från plantan med den stora mörkröda bananblomman längst ner. Blomman har formen av en väldig tulpanknopp. Innanför varje kronblad finns anlag för en klase bananer. Ett kronblad i taget öppnar sig och exponerar den blivande klasen för pollinering. Sedan faller kronbladet av, klasen börjar mogna medan blomman fortsätter att växa nedåt. På så sätt blir stocken allt längre och fylls på med allt fler bananklasar. De första bananerna på stocken utvecklas dock aldrig till färdiga bananer. Bananskalet omsluter bärets kött. Skalet är från början grönt, men byter sedan färg till gult när det mognar. Det blir sedan brunt eller svart när bananen blivit övermogen eller skalet skadats.
Bananerna skördas omogna och gröna, men den naturliga mogningsprocessen fortsätter och kan inte stoppas, bara fördröjas. De tvättas och packas i en påse, kontrolleras manuellt och maskinellt att de är oskadade och fria från ovälkomna fripassagerare. Efter kontrollen försluts och vakuumföreseglas påsen och läggs i sin klassiska bananlåda av kartong. Bananerna kan sedan lastas på bananbåten. Var så säker!
Inte en enda bananfluga överlever vakuum. Det tar ca 30 dagar från skörd till konsument inklusive
en 14 dagars båtresa över Atlanten. Det innebär att alla led i transportkedjan måste fungera perfekt,
annars kan en hel sändning förstöras. För sjötransporten används specialbyggda bananbåtar med kylanläggningar som håller en exakt temperatur på 13,5 °C, allt för att bananerna skall förvararas i
ett "sovande" tillstånd. Bananerna är packade i ventilerade kartonger lastade på transportpallar.
Frukterna är fortfarande gröna vid ankomst till mogningsanläggningen och består då av 1% socker
och 25% stärkelse. Efter mogningen är förhållandet det omvända.
 
Väl i hamn skickas bananerna direkt till vår mognadsanläggning i Malmö. Där bryter vi vakuumet, inspekterar lasten och låter bananerna vila någon dag i 13 grader. Därefter sätts mognadsprocessen igång genom tillsats av etylengas. Går mognaden för snabbt, kyler vi rummet, är det för långsamt höjer vi temperaturen. Målsättningen är att bananerna ska anlända i perfekt skick hos våra kunder.
Transport
Mogningsrummet
Ett bananmogningsrum är ca 50 m2 stort. Väggar och tak är av isolerande, lufttäta kylrumspaneler.
Rummet är försett med en tätslutande lastport och utrustat med en automatisk klimatanläggning som
styr värme, kyla och luftfuktighet. En modern bananmogning arbetar efter principen "tryckmogningssystem". Det innebär, att på ena kartongsidan skapas ett övertryck och på den andra ett undertryck, varvid luft trycks med hög hastighet genom kartongernas ventilationshål, så garanteras en jämn temperaturfördelning. Mogningsprocessen snabbstartas genom att etylen tillförs. Det är en naturlig mogningsgas, som produceras av alla frukter. Under denna fas omvandlas stärkelse till socker i fruktköttet, därigenom förändras även bananens färg från mörkgrönt till gult. Man har infört en speciell mogningsskala från 1 till 7.
Idealt är bananerna framme i butiken vid värdena 5-6 på skalan.
 
Vid sidan om tekniken krävs även lång erfarenhet och följande punkter måste beaktas: Planering av bananernas mogningstid, som brukar variera mellan 4 och 10 dagar, men beror även på ursprungsland
och transportsträckans längd. Minst två gånger dagligen sker kontroll av temperatur, luftfuktighet och färg. Viktigt är att under hela processen styra fruktköttets temperatur med hjälp av elektronisk övervakning av bananmogningen genom mätsonder i kartongerna. Temperaturen varierar mellan 14,5 och 19°C.
 
Bästa förvaring hemma är i svaldelen av kylskåpet vid +14 till +16°C. Tips: förvara inte bananer nära
andra frukter, då dessa avger etylen och påskyndar mogningen. Men kom ihåg att ju mer mogen en
banan är, desto nyttigare är den. Se bara till att den är utan tryckmärken.
instagram
Fruktansvärd film utan grå

Se vår frukt-ansvärda film

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KASigill