iStock908066070
Från fält till tallrik.
Våra frukter och grönsaker kommer från hela världen. Vissa hämtar vi från odlingar runt knuten och några från andra sidan jorden. Det gör att resan från odling till lager ser väldigt olika ut. Vissa produkter är
inte i butik förrän nästan en månad efter det att de skördats, medan andra är det två dagar senare.
Ett bra exempel som illustrerar hur det kan gå till är odlingen av isbergssallad.
 
Mellan maj och oktober är det säsong för isbergssallad i Sverige. Då hämtar vi stora mängder salladshuvuden varje dag från lokala odlare i Skåne. Dessa körs till vårt lager i Helsingborg. En resa som tar en knapp timme. På lagret förvaras salladen i en temperatur 2-4°C. Salladen körs som regel ut samma dag till kunder i hela Sverige (en del exporteras). Hela resan, från skörd till butik, tar ca två dagar.

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

iStock701087958
n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

instagram
Fruktansvärd film utan grå

Se vår frukt-ansvärda film

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KASigill