HemsidaKALSmalare1
Dagligvaruhandel.
Att profilera sin livsmedelshandel som specialist på frukt och grönt blir vanligare och viktigare.
Konsumentens krav på kvalitet och variation är större än någonsin. Utbudet av frukt och grönt ökar ständigt, nya sorter utvecklas, växtförädlarna tävlar om handelns gunst och för Sverige ovanliga exotiska frukter når våra gränser. Det är ingen överdrift att påstå att det händer mycket just nu.
 
Samtidigt sker en förskjutning från kött till grönt. Den unga generationen har ett kostmedvetande
som aldrig förr. Insikten om kostens betydelse för hälsa och välmående har lett till att
frukt och grönsaker är ännu mer i fokus än tidigare.
 
Trenden blir bara starkare. Livsmedelskedjorna har insett detta och det gör vårt jobb ännu roligare och mer intressant. Vi behöver inte längre propagera för nyttan, utan kan nu fokusera uteslutande på att erbjuda produkter som hjälper konsumenten att välja ett hälsosammare liv.

ALLT DET GODA I LIVET FRÅN SAMMA STÄLLE

iStock960520354
n

SHOP

n

SORTIMENT

n

KUNDER

n

PREMIUM

n

GRÖN NYTTA

n

OM OSS

n

CERTIFIKAT

n

KONTAKT

n

BANANINFO

instagram
Fruktansvärd film utan grå

Se vår frukt-ansvärda film

K A Lundbladh Aktiebolag
Grundat 1930
 
Box 5035. 250 05 Helsingborg. Tel 042-17 79 00. info@kalundbladh.se.
Besöksadress: Rännarbanan 12, Helsingborg
 
SÄKERHETSPOLICY
Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder.
I sådant fall sparas självklart din epostadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra epostregister. Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet. Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.
 
Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt
kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
KASigill