Spårbarhet

KA Lundbladh har ett utvecklat datasystem och ett nära samarbete med leverantörer och kunder för att kunna säkerställa spårbarheten såväl bakåt som framåt i kedjan.