Vi arbetar för miljön

Miljön är viktig för oss. Därför strävar vi efter att köpa in så närodlade produkter som möjligt. En sådan hantering är dessutom bättre för ekonomin.

Vi gör vad vi kan för att minska verksamhetens påverkan på miljön. Till vår hjälp har vi tagit fram en miljöpolicy och ett antal miljömål. Dessa ska alla i verksamheten alltid sträva efter att uppnå.