Miljömål

KA Lundbladh arbetar med miljöfrågor och sätter upp mål och handlingsplaner för att miljöanpassa verksamheten. Följande områden ger exempel på hur vi praktiskt arbetar med miljöfrågorna i det dagliga arbetet. 

Rengöringsmedel:
Vi använder produkter som är miljömärkta enligt Svanen eller Bra Miljöval. De rengöringsmedel som används är testade ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Källsortering: Genom källsortering återvinner vi emballage och papper. Wellpapp komprimeras och hämtas, packas om och går till pappersbruk för tillverkning av ny wellpapp och kartong.

Transporter: Vi följer aktuella miljölagstiftningar, samhällskrav och kundernas krav på miljöarbete, för att minska utsläppen av klimatgaser och luftföroreningar.


Alla transporter och distributionslösningar ska utföras med en så låg miljöbelastning som möjligt. Vi strävar ständigt efter förbättringar i verksamheten ur miljösynpunkt.
 

Alla förare som är anställda av KA Lundbladh ska genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på vägarna ökar. 

Genom att respektera gällande trafikregler bidrar KA Lundbladhs transporter till en säker trafikmiljö. Varje fordon får regelbunden service och tillsyn enligt uppgjorda serviceplaner.

KRAV: KA Lundbladh är KRAV-auktoriserat för att få hantera KRAV-märkta frukter och grönsaker. Vi arbetar aktivt för att hitta leverantörer av KRAV-märkta produkter.

GMO: Leverantörer till KA Lundbladh måste försäkra att de endast levererar GMO-fria varor.