IP-certifiering

IP-livsmedelsförädling är en standard för produktsäkerhet. Livsmedelsföretag som är godkända enligt standarden har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att våra produkter uppfyller kraven. Vår egen kontroll utför vi via HACCP.