Odling

Mellan maj och oktober är det säsong för den svenska isbergssalladen. Då hämtas över       17 000 salladshuvuden om dagen från Öllöv på Bjärehalvön i Skåne, för att köras till KA Lundbladhs lager i Helsingborg.

Transport till lagret

Isbergssalladen transporteras med lastbil och resan från odlingen till lagret tar en timme. På lagret förvaras salladen kallt, vid en temperatur mellan 2-4°C.

Till butik

Salladen körs ofta ut samma dag till kunder i hela Sverige. Det är inte ovanligt att en del av isbergssalladen också får exporteras, då det ofta produceras för mycket. Hela resan, från skörd till butik, tar omkring två dagar.