Affärsidé

Vår affärsidé är att vara heltäckande på frukt och grönt, samt att kombinera det bästa med kvalitet och servicegrad. 

Vi strävar kontinuerligt efter att förlägga våra produktinköp så nära odlaren som det överhuvudtaget är möjligt för bästa hantering och ekonomi. 

Vi värnar om personliga och goda relationer till våra kunder, leverantörer och distributörer.